Quảng cáo

Tải xuống KeyBlaze Free Typing Tutor dành cho PC

 • Miễn phí
 • Bằng Tiếng Việt
 • V 4.0
 • 3.6
 • (427)
 • Tình trạng bảo mật

Tải xuống miễn phí KeyBlaze Free Typing Tutor. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho PC

Tải xuống KeyBlaze Free Typing Tutor thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Quảng cáo

Phiên bản trước

Thông số ứng dụng

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

 1. TypingMaster

  10.1.1.849
  • 3.7
  • (5688 bình chọn)

  Hãy gõ của bạn để cấp độ tiếp theo miễn phí

 2. Sonma Typing-Expert

  2.01.0000
  • 4.1
  • (1819 bình chọn)

  Phần mềm tiếng Hindi / tiếng Anh miễn phí để cải thiện khả năng nhập liệu

 3. Rapid Typing Tutor

  5.4
  • 3.8
  • (672 bình chọn)

  Tự dạy cho mình cách gõ nhanh hơn một cách dễ dàng

 4. Typing Trainer

  8
  • 3.5
  • (130 bình chọn)

  Khám phá cách nhập và cải thiện kỹ năng nhập của bạn bằng các trò chơi và thử nghiệm nhập liệu

Khám phá Apps

Luật pháp liên quan đến việc sử dụng phần mềm này có sự khác biệt giữa các quốc gia. Chúng tôi không khuyến khích hay dung túng cho việc sử dụng chương trình này nếu điều đó vi phạm pháp luật.